Ngày thứ 127 chiến sự: Ukraine nói Nga đốt khí tài trên đảo Rắn

Quân đội Ukraine cho rằng lực lượng Nga cố ý đốt tên lửa phòng không và radar để che dấu vết khi rút lực lượng khỏi đảo Rắn trên Biển Đen. “Ngay khi hiểu rằng các khí tài trên đảo đang bị chúng tôi tấn công một cách hiệu quả và không thể sử dụng […]